top of page

"יש בכל אחד ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה... לכן הסכימו שע"י התחברותם יחד - אז, מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה.
(רב"ש, שלבי הסולם, לעולם ימכור אדם קורות ביתו)

בלוק עץ - אור האהבה

70.00 ₪מחיר
  • בלוק עץ עם מדבקה שקופה

    גודל: 14.5cm X 14cm

bottom of page